Liittyminen

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avio- tai avoliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Seuran jäsenen alle 18 -vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Jäseneksi liittyminen

Jäsenmaksutilisiirron malli